Välkommen

2013-09-16 15:44:47

VELKOMMEN
 
Velkommen til Skandinavisk Hobby Distribution AB`s forhandlerportal. Skandinavisk Hobby Distribution leverer til forhandlere i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og er oppstått ved at NMJ og JECO har inngått et tett og godt samarbeid til beste or det nordiske markedet.
 
Den store nyheten er at dette samarbeidet gjør at JECO s produkter nå blir tilgjengelig for forhandlere i Skandinavia. NMJ Europa vil  levere og forestå salget av JECOs modeller for forhandlere og kunder i NMJ Europa.
 
Samarbeidet innebærer at NMJ og Jeco produkter til forhandlere vil bli levert fra Skandinavisk Hobby Distribusjon i Åmål. Videre vil JECO og NMJ slå i sammen agenturene til et felles agentur for Norge og Sverige og den grad det ikke finnes egne importører i Danmark og Finland. 
 
Følgende Merker/produsenter vil bli levert til forhandlere i Norge og Sverige:
 
Bachmann
Heki
Jeco

Kadee
Liliput
Moba Art
Model-Scenes

NMJ
Shesto
Smart Teknik

Peco
Proses Verktyg

Duha
Xurion
Woodland Scenics
Zimo
SudExpress


 

Samarbeidet innbærer felles produksjon av modeller og at produksjonen av Jeco modeller flyttes over til NMJs produksjonssted.  Dermed kan kvantum og kvaliteten økes og at vi står sterkere i konkurransen fremover samtidig som vi skal være en god leverandør for forhandlerne med stor service, meget god hjemmeside, portal hvor forhandlere til enhver tid vil kunne se hva som er på lager, gjøre og endre bestillinger, se egen reskontro, se på egne fakturaer, be om kopier etc etc.
 
Vi ser frem til et hyggelig samarbeide, og tar gjerne  synspunkter og meninger.

NMJ Sweden AB & Jeco AB

2013-09-16 15:48:19